Weboldalunk folyamatos fejlesztés alatt áll!
Az egyes menüpontok tartalmának feltöltéséig szíves türelmüket kérjük.Közlemény egyéni listás képviselőjelölt és polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számáról.

KÖZLEMÉNY


Bélavár Község Önkormányzatának számlaszámai:

Az önkormányzathoz fizetendő adókat, adók módjára fizetendő kötelezettségeket az alábbi számlákra kell befizetni, illetve utalni.

10403222-00028279-00000002 Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla
10403222-00028276-00000005 Késedelmi pótlék beszedési számla
10403222-00028281-00000007 Talajterhelési díj beszedési számla
10403222-00028270-00000001 Bírság beszedési számla
10403222-00028272-00000009 Gépjárműadó beszedési számla
10403222-00028273-00000008 Idegen bevételek beszedési számla
10403222-00028274-00000007 Illeték beszedési számla
10403222-00028275-00000006 Helyi iparűzési adó beszedési számlaA barcsi rendőrkapitányság tájékoztatója:

TÁJÉKOZTATÓ


A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának tájékoztatása:

TÁJÉKOZTATÓ


A Bélavári Öntözési Közösség Kft. Vízvár, Bélavár külterületi ingatlanjain öntözésfejlesztési beruházás létesítésére és üzemeltetésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás:

KÖZLEMÉNY
KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉS
VÉGZÉS
Környezeti körzeti terv jóváhagyási eljárás
HIÁNYPÓTLÁS - NATURA 2000


Tájékoztató - Gépjárműadó változás 2021-tőlA gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1-től Magyarország minden településére vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság (NAV) látja el.

A 2020. december 31-ét megelőző időszakra fennálló gépjárműadó tartozások beszedését és túlfizetések visszatérítését érintő ügyek intézése továbbra is az önkormányzatok hatáskörében marad.

(1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról 9. § (1) bekezdése alapján).

További információkat az alábbi linken olvashatnak:

https://www.nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/Gepjarmuado__mi_valto20201222.html

A link a következőket tartalmazza:

Gépjárműadó: mi változik jövőre?

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat jövőre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég április 15-éig befizetni.

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.

A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.

A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Választás


Határvadász - 2017.02.01

Vadászterület - 2016.04.01

A Somogy Megyei Kormányhivatal, mint I. fokú vadászati hatóság hivatalból ajánlást tesz közzé hirdetményi úton a 14-355450 kódszámű vadászterület határára, a 2017.03.02-től 2037.02.28-ig tartó üzemtervi ciklusra az alábbiak szerint:

Ajánlás
Térkép

A dokumentumok megtekintése csak PDF-tartalom megnyitására alkalmas szoftverrel történhet (pl.: Adobe Acrobat Reader)


Nőnap - 2016.03.08"Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket,
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen.
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni,
De szívből tudunk mindezért szeretni,
Köszönet és hála nektek mindenért,
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért."Weboldalunk indulása - 2016.03.08